Teater/drama – Skapande skola

I vårt arbete med drama och teater utgår vi från ett synsätt där hållbarhet, tillgänglighet, respekt för allas olikheter och delbestämmande är självskrivna ingredienser.

Dramapedagogik kan, i korthet beskrivas som en upplevelsebaserad pedagogik där man lär genom att uppleva och där deltagarna ges verktyg till personlig utveckling för att konstruktivt kunna hantera sin situation.

Dramapedagogik används i många sammanhang och har sitt ursprung i olika traditioner såsom till exempel pedagogik, sociologi, psykologi, teater, estetik och används inom konstnärliga och pedagogiska sammanhang men även inom hälso- och sjukvård.

Vi utvecklar en individ- och gruppbaserad metod skräddarsydd för målgruppen som bygger på att hitta motivation, lust och framtidstro.

Vi utför teater- och dramaworkshops både som engångstillfällen men även löpande under en viss period. Vi utgår ofta från ett tema vi vill belysa och utifrån det arbetar vi tillsammans i workshops utifrån ålder och deltagare. Arbetet kan mynna ut i en interaktiv teaterföreställning eller något annat vi kommer överens om.

Behöver er skola någon som förstärker er verksamhet finns vi för er. Både bland personal och elever.