Vad gör STOP?

ScenkonstWorkshops, seminarier, föreläsningar – drama, teater

Skapande Skola – kulturprojekt inom privat- och offentlig skola

Gruppförstärkare/förändare i gruppdynamiska processer – inom offentlig sektor, företag, organisationer och föreningar

Initiativtagare, samarbetspartners och projektledare – i nya projekt både lokalt, nationellt och internationellt. Från idé till rapport eller i olika delmoment såsom bollplank, finansiering, administration, turnéläggare, PR/kommunikation m m