Skapande

Återbruk, bild och form är ett annat sätt att lära känna världen och att få möjlighet att tänka som kreatör på samma sätt som alla borde.
Att arbeta med sin skapandeförmåga och kreativitet bidrar till att öka sin kompetens och förmåga att utforska, reflektera, observera, uttrycka sig och visualisera.

Du får möjlighet att prova olika material och tekniker.

Om du vill jobba med återbruk tar du med dig den sak du vill återbruka och presenterar din idé så hjälper vi dig på vägen.