Om oss

STOP är en förkortning för Skapande, Teater Och Projekt. Vår arena finns inom scenkonstfältet. Som producenter, projektledare och teater- och dramapedagoger. Vi agerar inom alla tänkbara uttrycksformer; teater, cirkus, performance, stand-up, dans, akrobatik, mim, stepp. You name it!

Kultur, skapande och kreativitet genomsyrar precis allt det vi företar oss. Vi tror på scenkonst och dramapedagogik som kreativa verktyg för alla människors välbefinnande. Vi gillar att ingå och samarbeta i olika projekt och kreativa sammanhang.  Vi har lång erfarenhet av att ingå i kreativa processer Från ax till limpa. Det kan röra sig om att tratta ner idéer, agera bollplank, söka bidrag, ekonomi, lokal, pitching, rapporter. Ja, precis allt som rymmer ett projekt.  I vårt arbete är inkludering, jämställdhet, hållbarhet och delaktighet utgångspunkter och alldeles självklara begrepp. Vi arbetar utifrån diskrimineringsgrunderna och har ett normkritiskt synsätt.  

Allt är möjligt i vår värld och tillsammans är vi många och starka och gör underverk! Vi producentar i teatergrupper och projekt, anordnar kurser, regisserar teateruppsättningar och deltar i olika skapandeskolaprojekt.

STOP vill att scenkonsten har en given plats överallt, för precis alla som vill, i sammanhang där man kan få utlopp för sina visioner, drömmar och sin kreativitet och lusten till utveckling, berättande och skapande.

Vi tänker allas tillgång till kultur, skapande och wow-faktorer. Varje dag. Året om. Varken mer eller mindre. Vi ser skapandet som ett universellt språk och ett sätt att få uttrycka sig utöver med ord, att få bearbeta intryck och beskriva sin värld för att lära sig mer om sig själv och bättre lära känna sin omvärld.

Alla ska ha möjlighet att utvecklas till lyckliga, vetgiriga och kommunicerande människor!
Klicka vidare nedan för mer information.

Skapande skola
Teater
Och
Projekt

Du är varmt välkommen att kontakta oss!