STOP medverkar gärna som…

Producenter – från idé till rapport eller i olika delmoment såsom bollplank, finansiering, administration, turnéläggare, PR/kommunikation m m.

Teaterpedagoger/regissörer – workshops, seminarier, konferenser inom offentlig eller fri verksamhet.

Gruppförstärkare/förändare i gruppdynamiska processer – inom offentlig sektor, företag, organisationer och föreningar

Personal- och chefsutbildare

Initiativtagare och samarbetspartners – i nya projekt både lokalt, nationellt och internationellt

Workshopsledare

Projektledare